Surfmagazin

WIND&KITE OKULIARE MEATFLY ZADARMO K DVOJROČNÉMU PREDPLATNÉMU WINDSURFER/KITESURFER IBA ZA 29,90€!
Foto

CAUSA: Prístup na pláž „Cantina“

Pláž Cantina medzi obcami Kalinkovo a Hamuliakovo je dlhé roky využívaná kiteboardistami, windsurfistami a v poslednom čase aj SUPistami, teda veľkou časťou komunity, ktorá je závislá od vody a vetra. Najmä kiteboardisti si tento spot obľúbili, nakoľko je relatívne blízko mesta, sú na ňom jazditeľné viaceré smery vetra a má širokú pláž, pričom na vode je vždy dosť miesta pre všetkých.

Surfmagazin

Ako si určite viacerí z Vás všimli, pred nejakým časom položili vodohospodári betónové bloky na most ponad priesakový kanál, ktorý predstavuje najbližšiu prístupovú komunikáciu na Cantinu. Týmto došlo k zamedzeniu prejazdu motorových vozidiel cez hrádzu k vode, čím síce nenastal koniec sveta, ale mnohým to skomplikovalo využitie tohto spotu. Vzhľadom na vzniknutú situáciu sme sa rozhodli oficiálne komunikovať s kompetentnými orgánmi s cieľom vyjasniť celú situáciu a nájsť pre obe strany prijateľné riešenie. Po minulotýždňovom stretnutí s predstaviteľmi Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. sa dá súčasný stav zhodnotiť nasledovne:

·        V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že na našom najfrekventovanejšom bratislavskom spote sme odjakživa len tolerovaní.

·        Hrádza a pláž plnia určitú ochrannú funkciu vo vzťahu k vodnému dielu Gabčíkovo a časť vodnej plochy, na ktorej jazdíme, je nielen súčasťou oficiálnej plavebnej dráhy, ale s priľahlými ostrovčekmi aj súčasťou zákonom chráneného územia.

·        Dôvodom na položenie betónových blokov bol nešťastný súbeh viacerých dôvodov. Na jednej strane odpílenie závory vo vlastníctve SVP neznámym páchateľom, na strane druhej zneužívanie spevnenej časti hrádze a jej bočných, zatrávnených strán motorovými vozidlami, či už z dôvodu skracovania si cesty autom medzi obcami alebo priamo rybármi na prístup k ich spotom. To, že to ovplyvnilo najmä vodácku komunitu, je už bohužiaľ toho negatívnym dôsledkom.

·        Návrat do pôvodného stavu možný nie je, nakoľko kompetentní nemajú kapacitu nonstop kontrolovať či narušiteľom je rybár, kiteboardista, windsurfista alebo niekto, kto len „nemá čas a musí“ ísť svojím autom150kou po hrádzi aby… (ty kto si bez viny, hoď mŕtvym kaprom J ).

·        Na druhej strane je to pre nás príležitosť posunúť sa trochu ďalej a naše aktivity v týchto miestach konečne zlegalizovať a tým ich ďalej oficiálne rozvíjať.

Keďže kiteboarding, windsurfing ani SUP neboli v priestore Hrušovskej zdrže doteraz oficiálne povolené, všetko prebiehalo len s tichým súhlasom kompetentných orgánov. Možným riešením, ktoré si však vyžaduje čas a súčinnosť nielen Slovenského vodohospodárskeho podniku, ale aj podniku  Vodohospodárskej výstavby a Dopravného podniku – divízie vnútrozemskej plavby, je získanie povolenia na aktivity spojené s KB, WS, SUPom v presne (napr. bójkami) vymedzenom priestore. Povolenie by sa tak mohlo týkať nielen spotu Cantina, ale aj Hamuliakovo (protiprúd), resp. Šamorín. Keďže štátne orgány uprednostňujú komunikáciu s oficiálnymi organizáciami, ktoré reprezentujú záujmy KB, WS, SUP komunity, skôr ako s jednotlivcami, stálo by za zváženie spojiť svoje sily a spoločne postupovať pri vybavovaní príslušných povolení. Následne by sa členom registrovaného  združenia/združení mohli vydať povolenia na prístup autom na pláž za účelom vyloženia a naloženia športového materiálu. Na permanentné parkovanie priamo na pláži budeme musieť, žiaľ, zabudnúť. Okrem týchto dvoch krokov nám Slovenský vodohospodársky podnik ponúkol aj pomoc so zriadením parkovacej plochy v priestore v tesnej blízkosti hrádze (pred vstupom na priesakový kanál)  tak, aby ľudia nemuseli nechávať svoje autá kade tade popri ceste a v prípade veterných dní sa tak vyhneme chaosu a zápcham na príjazdovej komunikácii.

Treba na záver povedať, že kompetentní nám do doby, kým oficiálne povolenia nezískame, nebudú brániť jazdiť na našom obľúbenom spote, je však zároveň potrebné rešpektovať ich legitímnu požiadavku a autá nechávať pred hrádzou. Tých pár metrov od auta k vode hádam zatiaľ všetci zvládneme prejsť a na pláži budeme mať aj neporovnateľne viac miesta.

Ďakujem za pochopenie a končím vysielanie obecného rozhlasu

Viktor

Vaše komentáre

NOVÝ ČASOPIS

WINDSURFER & KITESURFER Objednať
Predplatné časopisu Biker

Surfmagazin na facebooku

Zavrieť reklamu