Surfmagazin

WIND&KITE OKULIARE MEATFLY ZADARMO K DVOJROČNÉMU PREDPLATNÉMU WINDSURFER/KITESURFER IBA ZA 29,90€!
Foto

Filip Polc potvrdil účasť na DANUBE SUP marathone, ktorý sa uskutoční 20.9.2014

Aj Filip Polc sa postaví na štart DANUBE SUP Marathonu, so svojim vlastným SUPčkom...v kategórii hobby. Tešíme sa!

 

Takže: Sobota, 20. septembra 2014, 10:00 hod.

 

Po úspešnom minuloročnom kole sa môžu všetci odvážni jazdci tešiť aj na tretí ročník Danube SUP marathonu, ktorý sa bude konať v sobotu 20. 9. 2014. Celá akcia začína o 10-tej hodine malou SUP exhibíciou v Karloveskej zátoke. Po exhibícii závod oficiálne odštartuje o 11:00 hod. a jazdci sa vydajú na 23 km dlhú trať do Areálu Divoká Voda v Čunove. Na prvých troch víťazov čakajú CASH PRIZE MONEY v hodnote 600 Eur.

/ENGLISH below.../

Surfmagazin

Na svoje si však príde každý účastník maratónu. Okrem neskutočne dobrodružnej jazdy po Dunaji, čaká na každého skvelé hawaiské jedlo, kokteily a Beach Party s DJ´s až do ranných hodín. Navyše sa všetci budú môcť zabaviť a dobiť adrenalín jedinečným surfingom na umelej vlne. To všetko je zahrnuté v cene štartovného, ktoré je vo výške 15 Eur.

Ubytovanie v areáli je možné na hoteli, bungalow alebo camping.

 

Chcete zažiť tento netradičný pretek? Registrujte sa na areal@divokavoda.sk. Ak nechcete pretekať, príďte sa večer aspoň zabaviť na party. 🙂

 

Ak nevlastníte SUP, môžete si ho na maratón požičať. Ich počet je obmedzený, preto si ho rezervujte čo najskôr na areal@divokavoda.sk.

 

Podmienky súťaže:

Každý z účastníkov musí byť plavec a mať na sebe záchrannú vestu počas celého preteku /vesta sa dá požičať/. Danube SUP marathon 2014 zabezpečuje Areál Divoká Voda (DV) a je jeho organizátorom. DV si vyhradzuje právo na odmietnutie účastníka na preteku pokiaľ by užíval alkohol alebo omamné látky, nedostavil sa včas preteku na štart a registráciu alebo z akéhokoľvek dôvodu neplnil pokyny organizátora.

 

Prezentácia a registrácia SUP súťažiacich je od 09:00 hod. v Karloveskom ramene na parkovisku pri reštaurácií LODENICA. / N 48.145223662, E 17.071246505 /Zisti GPS súradnice | Mapa.sk

 

Registrácia sa uzatvára o 10:30 hod.

 

DV zabezpečí prepravu účastníkov na štart preteku z Areálu Divoká voda.

 

/ N 48.031436, E 17.229953/ Všetky autá vyložia SUP v Karloveskom ramene, odovzdajú organizátorovi, a šofér auta sa prepraví do Čunova, Divoká Voda. Šofér s autom musí auto doručiť na DV najneskôr o 8:30 hod. V tom čase odchádzajú vozidlá DV do Karloveského ramena na registráciu. Každý súťažiaci je povinný podpísať reverz o štarte na vlastné riziko a organizátor ho pri podpísaní musí upozorniť a oboznámiť o všetkých rizikách. Súťažiacemu bude vysvetlená signalizácia pomoci a pravidlá preteku.

 

Po emailovom prihlásení na areal@divokavoda.sk alebo na +421 918 993 647 vám bude zaslaná prihláška, ktorú je po vyplnení potrebné zaslať späť. Automaticky vám potvrdíme prihlášku a priradíme štartové číslo. Registračný poplatok sa uhradí v Karloveskej zátoke v hotovosti.

 

Pre viacej informácií kontaktujte športového manažéra na areal@divokavoda.sk alebo volajte na +421 908 700 947.

 

 

—————————————————

ENGLISH

 

Danube SUP marathon 2014

 

Paddle on the surfing board from the centre of Bratislava all the way to Cunovo!

 

After successful last-year round, all brave riders can look forward to the third year of the Danube SUP marathon on September 20, 2014. The whole event will start at 10:00 a.m. with a small exhibition on SUP in Karloveska bay. After exhibition the competition start at 11:00 a.m. by jumping to the Danube and set on the 23km long way to area of the Divoka Voda in Cunovo. The first three winners will receive cash prize money in amount of 600.00. 

 

However, each marathon participant will find his / her own way of amusement. Besides adventure ride down the Danube, delightful Hawaii food, cocktails and Beach Party with DJ´s till the day-break are waiting for everybody. Moreover, the participants can “charge up” their adrenaline level in a unique night surfing on a dummy wave. This all is included in the entry fee of EUR 15.00.

 

If you want to survive this unconventional competition, register at areal@divokavoda.sk. If you do not feel like competing, you can come to the party with participants. 

 

If you don’t have a SUP, you can borrow it at the marathon. Their amount is limited; therefore, reserve it as soon as possible at: areal@divokavoda.sk.

 

Competition conditions: 

Each participant must be a swimmer. The Danube SUP marathon 2013 is provided for and organized by The Divoka Voda area (DV). DV reserves the right to reject any competitor due to use of alcohol or drugs, failure to come to the registration and start of the competition in time or due to failure to meet any instructions of the organizer. 

 

Presentation and registration of SUP competitors start at 9:00 a.m. in the Karloveske distributary at the restaurant LODENICA car parking place. / N 48.145223662, E 17.071246505 /GPS súradnice Mapa.sk 

Registration will be closed at 10:30 a.m.

 

DV will ensure transport of participants to the start from the Divoka Voda area. / N 48.031436, E 17.229953/ All cars unload SUPs in the Karloveske distributary, hand them over to the organizer and the car driver will go to Cunovo, Divoka Voda. Driver with the car must deliver the car to DV by 8:30 a.m. at the latest. DV cars leave at this time for the Karloveske distributary for registration. Each competitor is obliged to sign an indemnity letter regarding start at own risk; the organizer shall inform and warn the competitor of all risks at its signing. The competitor will receive information regarding signalization of needed help and the competition rules.

 

After e-mail registration at areal@divokavoda.sk or at +421 918 993 647, we will send you an application to be sent back to us after filling in. Your application will be confirmed automatically and the starting number will be assigned to you. The registration fee will be paid cash in the Karloveske distributary.

 

For more information contact the sports manager at areal@divokavoda.sk or at +421 908 700 947.

 

Vaše komentáre

NOVÝ ČASOPIS

WINDSURFER & KITESURFER Objednať
Predplatné časopisu Biker

Surfmagazin na facebooku

Zavrieť reklamu